_
Slownik terminowINTRANET, inform. wewnętrzna sieć komputerowa (np. w przedsiębiorstwie).

Promocje