Haslo: haski regulamin

haski regulamin, aneks 4. konwencji haskiej z 1907 dotyczący prawa zwyczajowego prowadzenia wojny na lądzie; zawiera m.in. określenie wojującego, postanowienia o jeńcach i krokach wojennych, o kapitulacji, rozejmie i okupacji; wiążący dla wszystkich państw.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje