Haslo: Hauswald Edwin

Hauswald Edwin, ur. 3 IX 1868, Lwów, zm. 8 III 1942, tamże, inżynier mechanik; profesor Szkoły Politechnicznej we Lwowie (od 1921 Politechnika Lwowska), 1912–13 rektor; współzałożyciel i czł. ANT, czł. TNW; pierwsze w Europie wykłady z organizacji zakładów przem. (1904); prace dotyczące obliczeń wałów, kół zamachowych, połączeń nitowanych i lin stalowych; Organizacja i zarząd przedsiębiorstw.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje