Haslo: Heady Earl

Heady [hẹdi] Earl, ur. 25 I 1916, hrab. Chase (stan Nebraska), zm. 1987, amer. ekonomista rolny; profesor uniw. w Ames (stan Iowa); czł. węg. i szwedz. akad. nauk; wniósł duży wkład w teoret. i metodol. podstawy nowoczesnej ekonomiki rolnictwa.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMULTIMEDIA, zintegrowane media interaktywne; programy i sprzęt umożliwiające przetwarzanie, prezentowanie, przekazywanie i archiwizowanie informacji w postaci tekstów, obrazów, dźwięku, animacji, sekwencji wideofonicznych symulacji komputerowych; służą rozrywce (np. gry komputerowe) lub edukacji (np. encyklopedia multimedialna), oddziałuj ą na wszystkie zmysły, wymagają ze strony użytkownika interakcji. Obecnie pojęcie multimediów odnosi się przede wszystkim do techniki komputerowej, bo tylko ona na razie daje możliwość dostępu do Internetu, odczytywania CD-ROM i DVD. W niedalekiej przyszłości multimedia będą zapewne dostępne za pośrednictwem ogólnoświatowej infostrady, która połączy telewizję interaktywną i Internet.

Promocje