Haslo: Heady Earl

Heady [hẹdi] Earl, ur. 25 I 1916, hrab. Chase (stan Nebraska), zm. 1987, amer. ekonomista rolny; profesor uniw. w Ames (stan Iowa); czł. węg. i szwedz. akad. nauk; wniósł duży wkład w teoret. i metodol. podstawy nowoczesnej ekonomiki rolnictwa.Ostatnio czytane