Haslo: Angkatan 45

Angkatan 45 [indonezyjskie, ‘pokolenie 45’], indonez. grupa lit., powstała 1945; odegrała fundamentalną rolę w rozwoju współcz. literatury indonez.; łączyła wzory zachodnie z tradycją narodową.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZYTANIE, proces psychofizyczny polegający na przyswajaniu treści wyrażonych za pomocą umownych znaków graficznych. Rodzaje: integralne (całościowe) - poznawanie pełnego tekstu; selektywne (wybiórcze) - wyszukiwanie w tekście fragmentów lub słów związanych z określonym tematem; pobieżne (przegląd) - ogólne zapoznanie się z tekstem.

Promocje