Haslo: Angkatan 45

Angkatan 45 [indonezyjskie, ‘pokolenie 45’], indonez. grupa lit., powstała 1945; odegrała fundamentalną rolę w rozwoju współcz. literatury indonez.; łączyła wzory zachodnie z tradycją narodową.



Ostatnio czytane
_
Slownik terminow



BIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje