Haslo: Herostrat

Herostrat, Hēróstratos, żył w IV w. p.n.e., szewc z Efezu; żądny nieśmiertelnej sławy, podpalił 356 p.n.e. słynny Artemizjon w Efezie; skazany na śmierć; synonim człowieka zdobywającego rozgłos przez zbrodnię.Ostatnio czytane