Haslo: hipoblast

hipoblast [gr.], wewn. warstwa, silnie spłaszczonych komórek tarczki zarodkowej zarodka w stadium gastruli; u zwierząt o bruzdkowaniu tarczkowym; zawiera materiał przeznaczony na część endodermy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSZPALTA, skład tekstu (wraz z grafiką) o określonej szerokości i dowolnej długości, przeznaczony najczęściej do korekty. W wyniku łamania szpalt powstają łamy ksią-żek, czasopism, gazet.

Promocje