Haslo: Holtei Karl

Holtei [họltai] Karl von, ur. 24 I 1798, Wrocław, zm. 12 II 1880, tamże, niem. pisarz i aktor; twórca niem. wodewilu; sztuka Stary wódz (o T. Kościuszce), powieści, wiersze o tematyce śląskiej, pisane gwarą śląską.Ostatnio czytane