Haslo: Hubble’a przepływ

Hubble’a przepływ, astr. niezaburzony ruch galaktyk związany z rozszerzaniem się Wszechświata zgodnym z prawem Hubble’a; w rzeczywistości wzajemne oddziaływanie grawitacyjne galaktyk zaburza ich ruch.Ostatnio czytane