Haslo: Hubble’a przepływ

Hubble’a przepływ, astr. niezaburzony ruch galaktyk związany z rozszerzaniem się Wszechświata zgodnym z prawem Hubble’a; w rzeczywistości wzajemne oddziaływanie grawitacyjne galaktyk zaburza ich ruch.



Ostatnio czytane
_
Slownik terminow



OPIS BIBLIOGRAFICZNY, uporządkowany według określonych zasad zespół danych o dokumencie służących do jego identyfikacji, z reguły przejmowanych z opisywanego dokumentu w nie zmienionej postaci, oraz informacji uzupełniających i interpretujących te dane.

Promocje