Haslo: Hylzen Jan August

Hylzen Jan August, ur. 1702, zm. 14 II 1767, Warszawa, ojciec Józefa Jerzego, działacz sejmikowy w Inflantach, kasztelan inflancki od 1744, wojewoda miński od 1754; kronika Inflanty w dawnych... dziejach...Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ, wirtualne otoczenie, sztuczna rzeczywistość, rodzaj symulacji komputerowej, której celem jest stworzenie wrażenia przebywania w sztucznie wykreowanym świecie. W systemach rzeczywistości wirtualnej komunikacja z komputerem przyjmuje formy wizualne (tworzenie realistycznych, stereoskopowych obrazów symulowanego środowiska za pomocą grafiki komputerowej), dźwiękowe i dotykowe (użycie siły fizycznej do poruszania się w symulowanym środowisku i sterowania nim oraz przemieszczania symulowanych obiektów).

Promocje