Haslo: ignoratio elenchi

ignoratio elenchi [łac., ‘nieznajomość zarzutu, argumentu’], log. nieznajomość zarzutu, argumentu — błąd w dowodzeniu polegający na tym, że dowodzi się czego innego niż to, czego miało się dowieść.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG PRZEDMIOTOWY, rodzaj katalogu bibliotecznego; szereguje opisy katalogowe według treści dzieła w porządku alfabetycznym haseł, którymi są tematy wraz z określnikami. Katalog przedmiotowy nie wiąże dziedzin wiedzy (nie tworzy logicznie stopniowanej całości), lecz je rozdziela w szereg pojedynczych, samodzielnych tematów.

Promocje