Haslo: ignotum per ignotum

ignotum per ignotum [łac., ‘nieznane przez nieznane’], log. nieznane przez nieznane — błąd w definicji polegający na użyciu w jej członie definiującym wyrażenia, którego znaczenie nie jest znane odbiorcom.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZYTANIE, proces psychofizyczny polegający na przyswajaniu treści wyrażonych za pomocą umownych znaków graficznych. Rodzaje: integralne (całościowe) - poznawanie pełnego tekstu; selektywne (wybiórcze) - wyszukiwanie w tekście fragmentów lub słów związanych z określonym tematem; pobieżne (przegląd) - ogólne zapoznanie się z tekstem.

Promocje