Haslo: imagizm

imagizm [łac. imago ‘obraz’, ‘wizerunek’], kierunek poet. rozwijający się 1909–17 w Wielkiej Brytanii i USA; oparty na teorii estetycznej H. Bergsona i fr. symbolistów, postulujący swobodę języka i wiersza przy precyzji intelektualnej i wyrazistości obrazu; inicjatorzy i teoretycy: T.E. Hulme, E. Pound.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG DZIAŁOWY, rodzaj katalogu bibliotecznego rzeczowego; szereguje opisy katalogowe według klasyfikacji pierwszego rzędu na działy podstawowe, uwzględniającej ich logiczną kolejność i współrzędność, bez stosowania dalszych podziałów. Liczba działów zależy od charakteru biblioteki, wielkości i rodzajów jej zbiorów.

Promocje