Haslo: imagizm

imagizm [łac. imago ‘obraz’, ‘wizerunek’], kierunek poet. rozwijający się 1909–17 w Wielkiej Brytanii i USA; oparty na teorii estetycznej H. Bergsona i fr. symbolistów, postulujący swobodę języka i wiersza przy precyzji intelektualnej i wyrazistości obrazu; inicjatorzy i teoretycy: T.E. Hulme, E. Pound.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowDOMENA INTERNETOWA, nazwa internetowa komputera występującego w sieci Internet, część adresu skrzynki pocztowej. Domeny internetowe są podzielone pod względem instytucjonalnym i geograficznym (m.in. com - organizacje handlowe, edu - edukacja, gov - organy rządowe, mil - organizacje militarne, int - organizacje międzynarodowe, us - Stany Zjednoczone, de - Niemcy, pl - Polska).

Promocje