Haslo: imagizm

imagizm [łac. imago ‘obraz’, ‘wizerunek’], kierunek poet. rozwijający się 1909–17 w Wielkiej Brytanii i USA; oparty na teorii estetycznej H. Bergsona i fr. symbolistów, postulujący swobodę języka i wiersza przy precyzji intelektualnej i wyrazistości obrazu; inicjatorzy i teoretycy: T.E. Hulme, E. Pound.Ostatnio czytane