Haslo: incydencja

incydencja [łac.], mat. w geometrii własność określonych relacji wzajemnych między pewnymi figurami; np. incydencja punktu i prostej oznacza, że punkt leży na prostej lub że prosta przechodzi przez punkt.Ostatnio czytane