Haslo: indeks giełdowy

indeks giełdowy, ekon. wskaźnik koniunktury na rynku papierów wartościowych; miernik zmian cen akcji największych pod względem kapitalizacji firm notowanych na danej giełdzie; najważniejsze indeksy giełdowe to: amerykański Dow Jonesa Indeks i Standard&Poors 500, czy brytyjski FT/SE 100 Share Index.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG PRZEDMIOTOWY, rodzaj katalogu bibliotecznego; szereguje opisy katalogowe według treści dzieła w porządku alfabetycznym haseł, którymi są tematy wraz z określnikami. Katalog przedmiotowy nie wiąże dziedzin wiedzy (nie tworzy logicznie stopniowanej całości), lecz je rozdziela w szereg pojedynczych, samodzielnych tematów.

Promocje