Haslo: Istorija Rusow

Istorija Rusow, Historia Rusów, ukr. traktat hist.; powstał w XVIII w., wyd. 1846; autorstwo nieustalone; przypisuje się je H. Poletyce albo O. Bezborodce; przedstawia dzieje ziem ukr. od czasów najdawniejszych do 1769.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowNORMA, dokument techniczno-prawny; urzędowy lub zwyczajowy przepis ustalający obowiązkowe właściwości wyrobów, sposób wykonania określonych czynności.

Promocje