Haslo: Istorija Rusow

Istorija Rusow, Historia Rusów, ukr. traktat hist.; powstał w XVIII w., wyd. 1846; autorstwo nieustalone; przypisuje się je H. Poletyce albo O. Bezborodce; przedstawia dzieje ziem ukr. od czasów najdawniejszych do 1769.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowFILMOTEKA: 1. Zbiór filmów oraz innych dokumentów i materiałów dotyczących sztuki filmowej (np. plakaty, projekty dekoracji, recenzje, książki), gromadzony w archiwach lub wytwórniach filmowych. 2. Miejsce przechowywania materiałów filmowych. 3. Potoczna nazwa archiwum filmowego.

Promocje