Haslo: izolacjonizm

izolacjonizm [łac.], doktryna polityczna i polityka unikania międzynarodowych konfliktów i sojuszy; kierunek dominujący w polityce zagranicznnej USA od końca XVIII w.; 1823 sformułowany w postaci doktryny Monroego; przełamany w wyniku decyzji o przystąpieniu do I wojny światowej; w latach 20. i 30. XX w. nawrót do i.; zarzucony ostatecznie w czasie II wojny światowej; w polityce Wielkiej Brytanii w końcu XIX w. tendencja do niewiązania się sojuszami zagranicznymi (splendid isolation ‘wspaniałe odosobnienie’).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSAMOKSZTAŁCENIE, samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności lub sprawności praktycznej z określonej dziedziny (dziedzin), prowadzone świadomie (z ewentualnym wykorzystaniem różnych form pomocy osób i instytucji) w celu np. wzbogacenia osobowości, doskonalenia pracy zawodowej, twórczego uczestniczenia w kulturze, rozwiązywania problemów osobistych. (warsztat samodzielnej pracy ucznia)

Promocje