Haslo: izolacjonizm

izolacjonizm [łac.], doktryna polityczna i polityka unikania międzynarodowych konfliktów i sojuszy; kierunek dominujący w polityce zagranicznnej USA od końca XVIII w.; 1823 sformułowany w postaci doktryny Monroego; przełamany w wyniku decyzji o przystąpieniu do I wojny światowej; w latach 20. i 30. XX w. nawrót do i.; zarzucony ostatecznie w czasie II wojny światowej; w polityce Wielkiej Brytanii w końcu XIX w. tendencja do niewiązania się sojuszami zagranicznymi (splendid isolation ‘wspaniałe odosobnienie’).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowŻYWA PAGINA, informacja drukowana w dodatkowym wierszu (z reguły u góry strony nad tekstem) w książce lub czasopiśmie; zawiera najczęściej powtórzenie albo tytułu dokumentu, albo nazwy rozdziału, a w encyklopedii lub słowniku - hasła pierwszego lub ostatniego na danej kolumnie.

Promocje