Haslo: izolacjonizm

izolacjonizm [łac.], doktryna polityczna i polityka unikania międzynarodowych konfliktów i sojuszy; kierunek dominujący w polityce zagranicznnej USA od końca XVIII w.; 1823 sformułowany w postaci doktryny Monroego; przełamany w wyniku decyzji o przystąpieniu do I wojny światowej; w latach 20. i 30. XX w. nawrót do i.; zarzucony ostatecznie w czasie II wojny światowej; w polityce Wielkiej Brytanii w końcu XIX w. tendencja do niewiązania się sojuszami zagranicznymi (splendid isolation ‘wspaniałe odosobnienie’).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRASOWE PRAWO, przepisy regulujące funkcjonowanie środków masowego przekazu, zwłaszcza gazet, czasopism, radia i telewizji. Obejmuje m.in. przepisy rejestrowania organów prasowych, prawa i obowiązki dziennikarzy, sprawy przekazywania informacji przez organy władzy, krytyki prasowej, praw do sprostowania, zasad postępowania w sprawach prasowych itp.

Promocje