Haslo: Jahn Alfred

Jahn Alfred, ur. 22 IV 1915, Lwów, zm. 1 IV 1999, Wrocław, geograf, geomorfolog, badacz polarny; profesor Uniw. Wrocł.; czł. PAN; badania na Grenlandii, Spitsbergenie, Alasce i in.; gł. inicjator ponownego udostępnienia Panoramy Racławickiej; Zagadnienia strefy peryglacjalnej, Lód i zlodowacenia.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowFILMOTEKA: 1. Zbiór filmów oraz innych dokumentów i materiałów dotyczących sztuki filmowej (np. plakaty, projekty dekoracji, recenzje, książki), gromadzony w archiwach lub wytwórniach filmowych. 2. Miejsce przechowywania materiałów filmowych. 3. Potoczna nazwa archiwum filmowego.

Promocje