Haslo: Jakowicz Krzysztof

Jakowicz Krzysztof, ur. 30 IX 1939, Palmiry, skrzypek; profesor Akad. Muz. w Warszawie; laureat Konkursu im. H. Wieniawskiego; występy w kraju i za granicą.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPROSTOWANIE, wyjaśnienie, formalna replika na wypowiedzi dziennikarskie zawierające błędy lub pomyłki rzeczowe (np. faktograficzne). Sprostowanie może odnosić się do każdej wypowiedzi dziennikarskiej. Zasady zamieszczania sprostowań reguluje prawo prasowe. W Polsce redakcja powinna zamieścić sprostowanie: w dzienniku - do 7 dni, w czasopiśmie -w jednym z trzech kolejnych numerów, radiu i telewizji - do 14 dni.

Promocje