Haslo: Jakóbiec Marian

Jakóbiec Marian, ur. 8 IX 1910, Hinowice k. Brzeżan, zm. 27 IV 1998, Wrocław, historyk literatur słow.; profesor Uniw. Wrocł.; rozprawy o pol.-ros. stosunkach lit., folklorze słow. i literaturze ukr.; redaktor i współautor podręcznika Literatura rosyjska.Ostatnio czytane