Haslo: Jakub

Jakub, żył w XIV(?) w. p.n.e., postać bibl., syn Izaaka i Rebeki, , brat i rywal Ezawa; symbol. praojciec Izraelitów; wg tradycji jego synowie byli przodkami 12 pierwotnych plemion izrael., zjednoczonych później w naród.Ostatnio czytane