Haslo: Jakub Świnka

Jakub Świnka, data ur. nieznana, zm. 4 III 1314, arcybiskup gnieźnieński od 1283; rzecznik zjednoczenia Polski, propagator pol. świadomości nar., starał się ograniczyć wpływy niem. w Kościele pol. (m.in. nakazał nauczanie zasad wiary w języku pol.).



Ostatnio czytane