Haslo: Jakub Świnka

Jakub Świnka, data ur. nieznana, zm. 4 III 1314, arcybiskup gnieźnieński od 1283; rzecznik zjednoczenia Polski, propagator pol. świadomości nar., starał się ograniczyć wpływy niem. w Kościele pol. (m.in. nakazał nauczanie zasad wiary w języku pol.).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKULTURA OBRAZKOWA, kultura wizualna, często stosowane określenie dla tendencji we współczesnej kulturze masowej, w której dominują formy wizualne, głównie film, telewizja, plakat, literatura w postaci komiksu.

Promocje