Haslo: Jakub Świnka

Jakub Świnka, data ur. nieznana, zm. 4 III 1314, arcybiskup gnieźnieński od 1283; rzecznik zjednoczenia Polski, propagator pol. świadomości nar., starał się ograniczyć wpływy niem. w Kościele pol. (m.in. nakazał nauczanie zasad wiary w języku pol.).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowTELEWIZJA INTERAKTYWNA, telewizja multimedialna. wyższy poziom telewizji, daje możliwość kształtowania indywidualnej oferty programowej, przy wykorzystaniu np. banku filmów, programów satyrycznych, popularnonaukowych, własnego wyboru kamer podczas transmisji sportowej, wysyłania sygnałów zwrotnych, wysyłania poczty elektronicznej, łączenia się z Internetem itp. Pierwsze satelitarne kanały telewizji interaktywnej pojawiły się w l 999 r. w W. Brytanii. Z pewnością telewizja interaktywna będzie wyznaczała jeden z ważniejszych kierunków rozwoju telewizji w najbliższych latach.

Promocje