Haslo: jamais vu

jamais vu [żamẹ wụ̈; fr., ‘nigdy nie widzieć’], psychol. zjawisko psychiczne polegające na przeżywaniu poczucia nowości i obcości w stosunku do miejsc, osób, sytuacji dobrze znanych; objaw zaburzeń psychicznych, sporadycznie może wystąpić u osób zdrowych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG DZIAŁOWY, rodzaj katalogu bibliotecznego rzeczowego; szereguje opisy katalogowe według klasyfikacji pierwszego rzędu na działy podstawowe, uwzględniającej ich logiczną kolejność i współrzędność, bez stosowania dalszych podziałów. Liczba działów zależy od charakteru biblioteki, wielkości i rodzajów jej zbiorów.

Promocje