Haslo: jamais vu

jamais vu [żamẹ wụ̈; fr., ‘nigdy nie widzieć’], psychol. zjawisko psychiczne polegające na przeżywaniu poczucia nowości i obcości w stosunku do miejsc, osób, sytuacji dobrze znanych; objaw zaburzeń psychicznych, sporadycznie może wystąpić u osób zdrowych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKWERENDA, zapotrzebowanie użytkownika na informację indywidualną, skierowane do biblioteki. Wymaga poszukiwań w katalogach i kartotekach bibliotecznych, '"bibliografiach i innych "źródłach informacji. Może dotyczyć informacji bibliograficznych (wówczas odpowiada się na nią zestawieniem tematycznym), bądź mieć charakter rzeczowy.

Promocje