Haslo: Jan I Tzimiskes

Jan I Tzimiskes, ur. ok. 925, Konstantynopol, zm. 10 I 976, tamże, cesarz bizant. od 969; umocnił północną granicę państwa; walczył z Rusią i Arabami; przyłączył do Bizancjum część Bułgarii i Syrii.



Ostatnio czytane
_
Slownik terminow



ZAMIŁOWANIE DO CZYTANIA, trwała skłonność do czytania połączona z odczuwaniem przyjemności, której źródłem jest sama czynność czytania lub realizacja określonych zainteresowań czytelniczych. Zamiłowanie do czytania wydaje się być coraz rzadszą skłonnością w dobie cywilizacji obrazkowej.

Promocje