Haslo: jansenizm

jansenizm, ruch pobożnościowy i nurt teol. we francuskim i hol. katolicyzmie XVII–XVIII w., wywodzący się od C. Jansena; głosił kontrowersyjną koncepcję łaski — Bóg całkowicie określa przyszłe życie człowieka i tylko nielicznych obdarza łaską; j. głosił rygoryzm moralny, spekulacji przeciwstawiał „mistykę serca”; podkreślał suwerenność biskupów wobec papiestwa; potępiony przez Kościół katol. (1613, 1656 i 1715).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIULETYN: 1. Wydawnictwo (publikacja) o określonej lub nieokreślonej częstotliwości ukazywania się, służące do użytku wewnętrznego instytucji lub" organizacji, często wydane techniką tzw. "małej poligrafii" w postaci broszury. Historycznie termin stosowany w znaczeniu czasopismo, używany także współcześnie w tytułach czasopism lokalnych, środowiskowych lub o charakterze naukowym. 2. Nazwa serwisów prasowych publikowanych (jako druk lub w postaci cyfrowego pliku) na użytek redakcji prasowych.

Promocje