Haslo: jansenizm

jansenizm, ruch pobożnościowy i nurt teol. we francuskim i hol. katolicyzmie XVII–XVIII w., wywodzący się od C. Jansena; głosił kontrowersyjną koncepcję łaski — Bóg całkowicie określa przyszłe życie człowieka i tylko nielicznych obdarza łaską; j. głosił rygoryzm moralny, spekulacji przeciwstawiał „mistykę serca”; podkreślał suwerenność biskupów wobec papiestwa; potępiony przez Kościół katol. (1613, 1656 i 1715).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowENCYKLOPEDIA, "wydawnictwo informacji bezpośredniej zawierające zbiór wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy (encyklopedia ogólna) lub jednej dziedziny, epoki, terytorium (encyklopedie specjalne), opracowane w postaci artykułów (zawierających ogólne informacje na dany temat, czasem też fotografie, mapy, wykresy itp.) uporządkowanych najczęściej alfabetycznie według "haseł. Korzystanie z encyklopedii ułatwia żywa pagina, wstęp, odsyłacze, wykaz skrótów, spis tablic, indeksy, a w encyklopediach o układzie rzeczowym także spis treści. W II połowie 1. 90. nastąpił szybki rozwój encyklopedii multimedialnych, utrwalonych i upowszechnianych na dyskach optycznych, niekiedy dostępnych w Internecie, dających użytkownikowi wszystkie narzędzia multimediów (prezentacje wizualne, dźwiękowe, hipertekst, hipermedia, duże możliwości wyszukiwawcze, łatwość przemieszczania się pomiędzy informacjami itp.).

Promocje