Haslo: jansenizm

jansenizm, ruch pobożnościowy i nurt teol. we francuskim i hol. katolicyzmie XVII–XVIII w., wywodzący się od C. Jansena; głosił kontrowersyjną koncepcję łaski — Bóg całkowicie określa przyszłe życie człowieka i tylko nielicznych obdarza łaską; j. głosił rygoryzm moralny, spekulacji przeciwstawiał „mistykę serca”; podkreślał suwerenność biskupów wobec papiestwa; potępiony przez Kościół katol. (1613, 1656 i 1715).Ostatnio czytane