Haslo: Janssens Abraham

Janssens Abraham, ur. ok. 1575, Antwerpia, zm. 1632, tamże, malarz flamandzki; obrazy w tradycji manieryzmu antwerpskiego; wpływ Caravaggia; sceny rel. (Ecce Homo), mitol. i alegoryczne.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej część) zajmująca się przygotowywaniem do wydania (emisji) książek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należący do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (łącznie ze współpracującymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje