Haslo: jarzeniowa rura wysokonapięciowa

jarzeniowa rura wysokonapięciowa, lampa o zimnej katodzie, pot. neon, lampa wyładowcza, w której światło jest generowane przez wyładowanie elektryczne w rozrzedzonych (ciśnienie 0,5–1 kPa) gazach, parach rtęci lub ich mieszaninie; gaz lub para decydują o barwie światła; w celu uzyskania innych barw, wewn. powierzchnię rury pokrywa się luminoforem; stosowana w reklamach świetlnych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG SYSTEMATYCZNY, rodzaj katalogu bibliotecznego; szereguje opisy katalogowe według ustalonego schematu w wielostopniowym układzie logicznym działów oraz poddziałów o coraz węższym zakresie treściowym. Poddziały są współrzędne wobec siebie, a podrzędne wobec działów głównych. Najstarszy rodzaj katalogu rzeczowego, bardzo rozpowszechniony, zwłaszcza jego odmiana oparta na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Promocje