Haslo: antropologia filozoficzna

antropologia filozoficzna, dział filozofii zajmujący się badaniami natury człowieka, jego istoty, powołania i sensu życia; chociaż ma długą i bogatą tradycję (Protagoras z Abdery, Sokrates, św. Augustyn, R. Descartes), samodzielność teoret. i metodol. uzyskała dopiero w XX w. (M. Scheler).Ostatnio czytane