Haslo: antropologia organizacji

antropologia organizacji, kierunek antropologii kulturowej zajmujący się badaniem wzorców kulturowych użytkowanych w ramach różnego typu organizacji; bada funkcjonujące w ramach organizacji role społ., normy wewnątrzorganizacyjne i sankcje związane z ich nieprzestrzeganiem, wzorce sprawowania władzy, sposoby motywowania pracowników itd., kładąc nacisk na odkrywanie i rekonstruowanie całości kultury organizacyjnej wypracowywanej przez daną organizację; m.in.: M.J. Hatch, E.H. Schein, Y. Gabriel.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowDOKUMENT PIERWOTNY, dokument w postaci nadanej lub przewidzianej przez autora (np. książka, mapa, film, program komputerowy). Stanowi podstawą do sporządzenia dokumentu pochodnego lub dokumentu wtórnego.

Promocje