Haslo: antropologia organizacji

antropologia organizacji, kierunek antropologii kulturowej zajmujący się badaniem wzorców kulturowych użytkowanych w ramach różnego typu organizacji; bada funkcjonujące w ramach organizacji role społ., normy wewnątrzorganizacyjne i sankcje związane z ich nieprzestrzeganiem, wzorce sprawowania władzy, sposoby motywowania pracowników itd., kładąc nacisk na odkrywanie i rekonstruowanie całości kultury organizacyjnej wypracowywanej przez daną organizację; m.in.: M.J. Hatch, E.H. Schein, Y. Gabriel.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCOPYRIGHT (by...), (prawa autorskie zastrzeżone przez...), formuła umieszczana wraz z nazwą właściciela "prawa autorskiego (nie zawsze jest nim "autor) i wskazaniem roku pierwszego wydania na karcie tytułowej lub na odwrocie karty tytułowej.

Promocje