Haslo: antropologiczne wskaźniki

antropologiczne wskaźniki, antropol. liczby określające w procentach stosunek 2 lub więcej pomiarów antropologicznych, np. szerokości głowy do jej długości; charakteryzują kształty i proporcje ciała lub kośćca człowieka.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWIDEOKONFERENCJA, system łączności telewizyjnej, realizowanej za pośrednictwem przekazów satelitarnych. Polega na połączeniu wzajemnym abonentów znajdujących się w dowolnym miejscu. Uczestnicy widzą się nawzajem na dużych ekranach, mogą się porozumiewać, przekazywać sobie dokumenty. Wideokonferencje są o organizowane przez specjalistyczne firmy dla osób prowadzących działalność naukową, finansową, handlową. (telekonferencja, wideomedycyna)

Promocje