Haslo: antropomorfizacja

antropomorfizacja [gr. ánthrōpos ‘człowiek’, morphḗ ‘kształt’], lit. odmiana metonimii; rodzaj przenośni polegający na przypisywaniu cech ludzkich przedmiotom, zjawiskom lub pojęciom abstrakc., np. „Fale wyciągną ręce i zaczną w ferworze klaskać...” (L. Staff).Ostatnio czytane