Haslo: antropomorfizacja

antropomorfizacja [gr. ánthrōpos ‘człowiek’, morphḗ ‘kształt’], lit. odmiana metonimii; rodzaj przenośni polegający na przypisywaniu cech ludzkich przedmiotom, zjawiskom lub pojęciom abstrakc., np. „Fale wyciągną ręce i zaczną w ferworze klaskać...” (L. Staff).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPUBLICYSTYKA, publiczna wypowiedź na aktualne tematy społeczne, kulturalne, polityczne, naukowe; omawia, interpretuje i wartościuje fakty z przyjętego punktu widzenia, proponuje rozwiązania, próbuje przekonać do nich czytelnika (słuchacza). Współcześnie publicystyka uprawiana jest przede wszystkim w prasie (w postaci artykułów), radiu, telewizji (komentarze, dyskusje gadających głów, wywiady, talk-show, reportaż radiowy lub telewizyjny). Elementy publicystyczne pojawiają się w literaturze pięknej, filmie, teatrze. W szerszym znaczeniu publicystyka utożsamiana jest często z ogółem publikacji prasowych.

Promocje