Haslo: Jawajski, Rów

Jawajski, Rów, Rów Sundajski, Java Trench, rów oceaniczny w dnie Oceanu Indyjskiego; ciągnie się 4500 km wzdłuż południowych brzegów Archipelagu Malajskiego; szerokość do 28 km; głębokość do 7729 m (wg innych źródeł 7450 m) — najgłębszy w Oceanie Indyjskim.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowTYTULATURA ogół danych służących do identyfikacji wydawnictwa, umieszczonych: w przypadku czasopisma i gazety - na pierwszej stronie (zawartość: tytuł, podtytuł, określenie częstotliwości ukazywania się, numer bieżący w danym roku, ewentualnie numer kolejny od powołania czasopisma, cenę, numer ISSN, ewentualnie inne informacje); w przypadku książki - przede wszystkim na karcie tytułowej i w metryce (zawartość: nazwa autora lub autorów, nazwy współtwórców książki, tytuł, podtytuł, numer i tytuł indywidualny tomu, adres wydawniczy, oznaczenie kolejności wydania, nazwa serii i numer w obrębie serii).

Promocje