Haslo: Jawajski, Rów

Jawajski, Rów, Rów Sundajski, Java Trench, rów oceaniczny w dnie Oceanu Indyjskiego; ciągnie się 4500 km wzdłuż południowych brzegów Archipelagu Malajskiego; szerokość do 28 km; głębokość do 7729 m (wg innych źródeł 7450 m) — najgłębszy w Oceanie Indyjskim.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSŁOWNIK, zbiór wyrazów lub pojęć danego języka uszeregowanych najczęściej alfabetycznie, z wyjaśnieniem znaczeń w tym samym lub innym języku. W większych słownikach podawane bywają także inne informacje, np. wymowa, etymologia, cytaty ilustrujące użycie, synonimy. Rodzaje słowników: rzeczowe- poświęcone określonym dziedzinom wiedzy (np. medyczny, muzyczny, techniczny) oraz językowe: ogólne (np. Słownik języka polskiego), specjalne (np. Słownik wyrazów obcych) i przekładowe (np. słownik polsko-niemiecki).

Promocje