Haslo: jawność postępowania

jawność postępowania, zasada procesowa, wg której postępowanie i akta sprawy są jawne dla stron, a rozprawa dostępna dla publiczności; wyłączenie jawności — tylko w wypadkach przewidzianych przez prawo.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje