Haslo: jawność postępowania

jawność postępowania, zasada procesowa, wg której postępowanie i akta sprawy są jawne dla stron, a rozprawa dostępna dla publiczności; wyłączenie jawności — tylko w wypadkach przewidzianych przez prawo.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKARTOTEKI BIBLIOTECZNE, zbiory kart zawierających określone informacje, ułożonych według ustalonego systemu w skrzynkach, teczkach, kopertach, segregatorach itp., gromadzonych i udostępnianych w bibliotece. W skomputeryzowanych bibliotekach kartoteki biblioteczne (z wyjątkiem kartotek tekstowych) są elementem komputerowej bazy danych.

Promocje