Haslo: jawność postępowania

jawność postępowania, zasada procesowa, wg której postępowanie i akta sprawy są jawne dla stron, a rozprawa dostępna dla publiczności; wyłączenie jawności — tylko w wypadkach przewidzianych przez prawo.Ostatnio czytane