Haslo: antroponimia

antroponimia [gr. ánthrōpos ‘człowiek’, ónyma ‘imię’], dział onomastyki zajmujący się badaniem nazw ludzi (imion, nazwisk, przydomków), gł. klasyfikacją, typologią, etymologią, budową słowotwórczą.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowZASIĘG BIBLIOGRAFII, jedna z dwóch cech stanowiących o rodzaju bibliografii. Zasięg bibliografii, jest określony przez cechy wydawniczo-formalne dokumentów zarejestrowanych w bibliografii: zasięg bibliografii autorski jest wyznaczony przez autorstwo zarejestrowanych dokumentów (np. w bibliografii osobowej); zasięg bibliografii chronologiczny wyznacza data wydania dokumentów (np. w bibliografii bieżącej, bibliografii retrospektywnej); inne rodzaje: zasięg bibliografii językowy; piśmienniczy; terytorialny.

Promocje