Haslo: antroponimia

antroponimia [gr. ánthrōpos ‘człowiek’, ónyma ‘imię’], dział onomastyki zajmujący się badaniem nazw ludzi (imion, nazwisk, przydomków), gł. klasyfikacją, typologią, etymologią, budową słowotwórczą.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWYDAWNICTWO: 1. Publikacja samoistna wydawniczo, tzn. wydana jako odrębna jednostka fizyczna, lub ich zespół. 2. Instytucja organizująca proces wydawniczy (oficyna wydawnicza).

Promocje