Haslo: Abratowski Jerzy

Abratowski Jerzy, ur. 22 IV 1929, Lwów, zm. 1 II 1989, Los Angeles, kompozytor i pianista; od 1967 w USA; autor muzyki filmowej i teatralnej, piosenek (Gdy mi ciebie zabraknie).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowUSTAWA O BIBLIOTEKACH, podstawa prawna funkcjonowania bibliotek w Polsce, uchwalona w 1997 r., określa typy bibliotek, sposoby ich zakładania i likwidowania, określa ich podstawowe zadania, powołuje Krajową Radę Biblioteczną, która jest koordynatorem ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych.

Promocje