Haslo: jaźń

jaźń, filoz., psychol. termin oznaczający podmiot zjawisk psych., a więc też podmiot poznania, w przeciwieństwie do jego przedmiotu; wprowadzony do pol. słownictwa filoz. i psychol. przez B. Trentowskiego; w późniejszej literaturze filoz. i psychol. używano go gł. w 2 znaczeniach: 1) metafizycznym — j. jako dusza, trwałe podłoże aktów psych.; 2) psychologicznym — j. jako świadomość własnego „ja”, wyrażająca się w poczuciu własnej tożsamości, w doświadczaniu własnej niezmienności, niepodzielności oraz odrębności w stosunku do innych jednostek.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowEKSLIBRIS (lać. ex libris 'z książek'), artystycznie skomponowany znak własnościowy książki z nazwiskiem i symbolicznym znakiem właściciela lub nazwą instytucji, odbity na kartce przyklejanej na wewnętrzną stronę okładki; historycznie pełnił funkcje użytkowe, obecnie jest formą grafiki artystycznej.

Promocje