Haslo: jaźń

jaźń, filoz., psychol. termin oznaczający podmiot zjawisk psych., a więc też podmiot poznania, w przeciwieństwie do jego przedmiotu; wprowadzony do pol. słownictwa filoz. i psychol. przez B. Trentowskiego; w późniejszej literaturze filoz. i psychol. używano go gł. w 2 znaczeniach: 1) metafizycznym — j. jako dusza, trwałe podłoże aktów psych.; 2) psychologicznym — j. jako świadomość własnego „ja”, wyrażająca się w poczuciu własnej tożsamości, w doświadczaniu własnej niezmienności, niepodzielności oraz odrębności w stosunku do innych jednostek.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowDOKUMENT WTÓRNY, dokument sporządzony na podstawie dokumentu pierwotnego lub dokumentu pochodnego, identyczny z nim pod względem zawartości, ale różniący się postacią zewnętrzną (np. kopia wykonana techniką kserografii, mikrokopia).

Promocje