Haslo: antropozofia

antropozofia [gr. ánthrōpos ‘człowiek’, sophía ‘mądrość’], ezoteryczna nauka o człowieku i jego duchowych możliwościach, o charakterze inicjacyjnym; stworzona przez R. Steinera i uprawiana w zał. przez niego 1913 Tow. Antropozoficznym; łączy elementy gnozy, mądrości wschodu i praktyk medytacyjnych; dużą wagę przywiązuje do realizacji w praktyce jej zasad teoretycznych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowISSN (International Standard Serial Number, Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego), symbol nadawany każdemu wydawnictwu ciągłemu, złożony z dwu 4-cyfrowych części połączonych łącznikiem; obowiązuje od 1975 (norma ISO), w Polsce od 1977.

Promocje