Haslo: antropozofia

antropozofia [gr. ánthrōpos ‘człowiek’, sophía ‘mądrość’], ezoteryczna nauka o człowieku i jego duchowych możliwościach, o charakterze inicjacyjnym; stworzona przez R. Steinera i uprawiana w zał. przez niego 1913 Tow. Antropozoficznym; łączy elementy gnozy, mądrości wschodu i praktyk medytacyjnych; dużą wagę przywiązuje do realizacji w praktyce jej zasad teoretycznych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, zespół funkcjonalnie powiązanych urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się na określonym obszarze i przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Rodzajem sieci telekomunikacyjnych były więc stanowiska murzyńskich tam-tamów, łańcuchy indiańskich ognisk przekazujących znaki dymne. Współczesne sieci telekomunikacyjne to np. sieci telefonii komórkowej.

Promocje