Haslo: Antyatlas

Antyatlas, Al-Aṭlaṣ as-Ṣaghīr, fr. Anti-Atlas, pasmo górskie Atlasu w południowo-zachodnim Maroku; najwyższy szczyt Imkut (2531 m); sfałdowane w orogenezie hercyńskiej, wypiętrzone — w alpejskiej; liczne suche doliny; bariera klimatyczna; na północy roślinność krzewiasta, na południu — półpustynna; pasterstwo, w oazach uprawy.



Ostatnio czytane
_
Slownik terminow



KARTOTEKI TEKSTOWE, rodzaj kartotek bibliotecznych; gromadzą teksty artykułów z czasopism, teksty recenzji, ilustracje, teksty cytatów na określony temat - w postaci wycinków lub odbitek. Teczki (koperty) zaopatrzone są w hasła i ułożone w określonym porządku.

Promocje