Haslo: Antyatlas

Antyatlas, Al-Aṭlaṣ as-Ṣaghīr, fr. Anti-Atlas, pasmo górskie Atlasu w południowo-zachodnim Maroku; najwyższy szczyt Imkut (2531 m); sfałdowane w orogenezie hercyńskiej, wypiętrzone — w alpejskiej; liczne suche doliny; bariera klimatyczna; na północy roślinność krzewiasta, na południu — półpustynna; pasterstwo, w oazach uprawy.Ostatnio czytane