Haslo: antybiotykooporność

antybiotykooporność, niewrażliwość drobnoustrojów na leki z grupy antybiotyków; powstaje gł. pod wpływem długotrwałego działania zbyt małych dawek tych leków.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG SYSTEMATYCZNY, rodzaj katalogu bibliotecznego; szereguje opisy katalogowe według ustalonego schematu w wielostopniowym układzie logicznym działów oraz poddziałów o coraz węższym zakresie treściowym. Poddziały są współrzędne wobec siebie, a podrzędne wobec działów głównych. Najstarszy rodzaj katalogu rzeczowego, bardzo rozpowszechniony, zwłaszcza jego odmiana oparta na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Promocje