Haslo: Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Jugosławii

Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Jugosławii, Antifašističko veće narodnog oslobodjenja Jugoslavije (AVNOJ), 1942–45 rada utworzona z inicjatywy komunistów jugosłowiańskich podczas II wojny światowej; uznała się za przedstawicielstwo narodów Jugosławii, o kompetencjach ustawodawczych i wykonawczych i 1943 powołała Narodową Komisję Wywolenia Jugosławii (z Tito na czele); VIII 1945 przekształciła się w tymczasowy parlament (Skupsztinę).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowZAKRES BIBLIOGRAFII, jedna z dwóch cech stanowiących o rodzaju bibliografii. Zakres bibliografii jest wyznaczany przez cechy treściowe materiałów zarejestrowanych w bibliografii. Zakres bibliografii ogólny (pełny) mają bibliografie rejestrujące materiały o różnej treści (np. bibliografia narodowa). Zakres bibliografii ograniczony maja bibliografie, w których materiał jest dobierany w zależności od przedmiotu (tematu) bibliografii (np. bibliografia na temat komputeryzacji bibliotek).

Promocje