Haslo: Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Jugosławii

Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Jugosławii, Antifašističko veće narodnog oslobodjenja Jugoslavije (AVNOJ), 1942–45 rada utworzona z inicjatywy komunistów jugosłowiańskich podczas II wojny światowej; uznała się za przedstawicielstwo narodów Jugosławii, o kompetencjach ustawodawczych i wykonawczych i 1943 powołała Narodową Komisję Wywolenia Jugosławii (z Tito na czele); VIII 1945 przekształciła się w tymczasowy parlament (Skupsztinę).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPROSTOWANIE, wyjaśnienie, formalna replika na wypowiedzi dziennikarskie zawierające błędy lub pomyłki rzeczowe (np. faktograficzne). Sprostowanie może odnosić się do każdej wypowiedzi dziennikarskiej. Zasady zamieszczania sprostowań reguluje prawo prasowe. W Polsce redakcja powinna zamieścić sprostowanie: w dzienniku - do 7 dni, w czasopiśmie -w jednym z trzech kolejnych numerów, radiu i telewizji - do 14 dni.

Promocje