Haslo: Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Jugosławii

Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Jugosławii, Antifašističko veće narodnog oslobodjenja Jugoslavije (AVNOJ), 1942–45 rada utworzona z inicjatywy komunistów jugosłowiańskich podczas II wojny światowej; uznała się za przedstawicielstwo narodów Jugosławii, o kompetencjach ustawodawczych i wykonawczych i 1943 powołała Narodową Komisję Wywolenia Jugosławii (z Tito na czele); VIII 1945 przekształciła się w tymczasowy parlament (Skupsztinę).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowFELIETON, gatunek dziennikarski, krótki utwór (artykuł) publicystyczny na tematy społeczne, polityczne, obyczajowe lub kulturalne, napisany w sposób lekki, utrzymany w osobistym tonie; zwykle umieszczany na stałej kolumnie, opatrzony stałym tytułem.

Promocje