Haslo: antyferroelektryczność

antyferroelektryczność, właściwość niektórych ciał krystal., zw. antyferroelektrykami, polegająca na tym, że ciała te nie wykazują spontanicznej polaryzacji; a. jest związana z antyrównoległym ustawieniem wypadkowych momentów elektrycznych sąsiednich komórek elementarnych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSIEĆ KOMPUTEROWA, zespół komputerów i urządzeń peryferyjnych połączonych liniami transmisji (przewodowej lub bezprzewodowej) danych umożliwiających współpracę (np. wykorzystywanie tych samych zasobów informacji i urządzeń peryferyjnych przez wielu użytkowników, szybkie przesyłanie danych). Rodzaje: lokalne (ograniczone do jednego lub kilku budynków), rozległe (np. Internet).

Promocje