Haslo: antyferromagnetyzm

antyferromagnetyzm [łac. anticipare ‘poprzedzać’, ferrum ‘żelazo’, magneticus ‘magnetyczny’], właściwość grupy ciał krystal., zw. antyferromagnetykami, polegająca na tym, że ciała te nie wykazują spontanicznego namagnesowania; a. jest związany z antyrównoległym ustawieniem elementarnych momentów magnet.; występuje dla temp. od 0 K do charakterystycznej dla danego ciała tzw. temp. Néela.Ostatnio czytane