Haslo: Antyfon z Aten

Antyfon z Aten, Antyfont z Aten, Antyfont Sofista, gr. Antiphṓn, żył w V w. p.n.e., gr. filozof, sofista; polemizował z relatywizmem i subiektywizmem absolutnym Protagorasa z Abdery i Gorgiasza z Leontinoj; uważał, że wszyscy ludzie są z natury równi.Ostatnio czytane