_
Slownik terminowMATERIAŁY WPROWADZAJˇCE, czę¶ci składowe wydawnictwa zawieraj±ce informacje o publikowanym utworze lub jego twórcy, np.: wstęp lub przedmowa, posłowie, życiorys autora, nota wydawnicza, podziękowania autora, dedykacja, motto). (budowa wydawnictwa)

Promocje