Haslo: antygeny

antygeny [gr.], genet. struktury makrocząsteczkowe rozpoznawane przez limfocyty, indukujące odpowiedź immunologiczną i reagujące z produktami tej odpowiedzi; antygeny własne organizmu i obce.Ostatnio czytane