Haslo: antygeny różnicowania

antygeny różnicowania, genet. struktury molekularne (najczęściej glikoproteidy) powierzchni komórek, rozpoznawane mechanizmami immunologicznymi; występują w konfiguracjach charakteryzujących rodzaj, stopień dojrzałości i aktywność biol. komórki.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowŻYWA PAGINA, informacja drukowana w dodatkowym wierszu (z reguły u góry strony nad tekstem) w książce lub czasopiśmie; zawiera najczęściej powtórzenie albo tytułu dokumentu, albo nazwy rozdziału, a w encyklopedii lub słowniku - hasła pierwszego lub ostatniego na danej kolumnie.

Promocje