Haslo: judaizm ortodoksyjny

judaizm ortodoksyjny, ogólna nazwa określająca żydowskich tradycjonalistów, którzy odrzucili XVIII-wieczne reformy rel. i nie podzielają poglądów oraz praktyk judaizmu konserwatywnego i reformowanego; dzieli się na nowczesną ortodoksję, która uznaje kodeksy halachiczne, lecz akceptuje także życie świeckie, i ultraortodoksję, która odrzuca wartości epoki współcz.; jej symbolem jest charakterystyczny strój i język jidysz.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWYDAWNICTWO SERYJNE, cykl wydawniczy, seria wydawnicza, wydawnictwo ciągłe stanowiące szereg odrębnych wydawnictw (najczęściej wydawnictw zwartych) połączonych wspólnym tytułem lub znakiem serii, mających ustaloną formą wydawniczą i jednolity zazwyczaj charakter tematyczny.

Promocje