Haslo: Kabardo-Bałkaria

Kabardo-Bałkaria, ros. Kabardịno-Bałkạrija, kabardyjskie K’èbèrdej-Bal’k’èr, Republika Kabardyjsko-Bałkarska, ros. Kabardịno-Bałkạrskaja Riespụblika, kabardyjskie K’èbèrdej-Bal’k’èr Respublikè, republika w Rosji, na Kaukazie; 12,5 tys. km2, 894 tys. mieszk. (2008); stol. Nalczyk; Kabardyjczycy 49%, Bałkarzy 10%, Rosjanie 31% i in.; na południu pasma Wielkiego Kaukazu, na północnym wschodzie Równina Kabardyjska; wydobycie i hutnictwo metali nieżel. (wolfram, molibden); przemysł maszyn., spoż., lekki, drzewny; uprawa zbóż, winorośli, sadownictwo; hodowla bydła, owiec, koni; turystyka wysokogórska i alpinizm (region Elbrusu).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKARTOTEKI TEKSTOWE, rodzaj kartotek bibliotecznych; gromadzą teksty artykułów z czasopism, teksty recenzji, ilustracje, teksty cytatów na określony temat - w postaci wycinków lub odbitek. Teczki (koperty) zaopatrzone są w hasła i ułożone w określonym porządku.

Promocje