Haslo: Kabardo-Bałkaria

Kabardo-Bałkaria, ros. Kabardịno-Bałkạrija, kabardyjskie K’èbèrdej-Bal’k’èr, Republika Kabardyjsko-Bałkarska, ros. Kabardịno-Bałkạrskaja Riespụblika, kabardyjskie K’èbèrdej-Bal’k’èr Respublikè, republika w Rosji, na Kaukazie; 12,5 tys. km2, 894 tys. mieszk. (2008); stol. Nalczyk; Kabardyjczycy 49%, Bałkarzy 10%, Rosjanie 31% i in.; na południu pasma Wielkiego Kaukazu, na północnym wschodzie Równina Kabardyjska; wydobycie i hutnictwo metali nieżel. (wolfram, molibden); przemysł maszyn., spoż., lekki, drzewny; uprawa zbóż, winorośli, sadownictwo; hodowla bydła, owiec, koni; turystyka wysokogórska i alpinizm (region Elbrusu).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowFILM: 1. Wyrażająca określone treści seria następujących po sobie obrazów (z dźwiękiem lub bez), utrwalonych na nośniku umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie i wywołującym wrażenie ruchu. Pierwszy pokaz filmowy zorganizowali bracia Lumiere w Paryżu 22 III 1895. Do pół. 1. 20. produkowano filmy nieme, emisji czasem towarzyszyła muzyka (na żywo lub mechaniczna). Początkowo filmy wyświetlane były wyłącznie na pokazach publicznych (w kinie), od 1. 40. również w domu (dzięki telewizji), na kasecie wideo, ostatnio także DVD. 2. Dziedzina twórczości artystycznej, rodzaj widowiska masowego.

Promocje