Haslo: Kahn Louis

Kahn [ka:n] Louis, ur. 20 II 1901, wyspa Βsel (ob. Sarema), zm. 17 III 1974, Nowy Jork, amer. architekt i urbanista; monumentalne budowle o surowej bryle i formie ściśle powiązanej z materiałem, konstrukcją i funkcją budynku; gł. dzieła: galeria sztuki Uniw. Yale w New Haven, ośr. sport. w Trenton, kościół unitarian w Rochester, plany urb. Filadelfii.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKSIĄŻKA: 1. Dokument graficzny (znaki pisma oraz inne symbole, obrazy) najczęściej w postaci kodeksu, o określonej liczbie stron, zawierający utrwaloną myśl ludzką. 2. Wydawnictwo zwarte zawierające tekst utrwalony graficznie. 3. Połączone jednobocznie arkusze papieru przeznaczone do zapisywania (np. książka hotelowa). 4. Potocznie synonim utworu piśmienniczego (np. literackiego).(autor; bibliofilstwo; biblio-logia; biblioteka; budowa wydawnictw; czytelnictwo; e-book; ekslibris; forma materialna książki; '"rynek mediów; środki masowego przekazu; targi książki)

Promocje