Haslo: kainit

kainit [gr. kainós ‘nowy’], minerał, uwodniony chlorosiarczan potasu i magnezu KMgCl[SO4] · 2,66H2O; krystalizuje w układzie jednoskośnym; przezroczysty, bezbarwny, szarawy, żółtawy lub fioletowy; składnik soli potasowo-magnezowych; surowiec przemysłu chem.; niekiedy używany jako źródło rubidu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowNORMA, dokument techniczno-prawny; urzędowy lub zwyczajowy przepis ustalający obowiązkowe właściwości wyrobów, sposób wykonania określonych czynności.

Promocje