Haslo: kainit

kainit [gr. kainós ‘nowy’], minerał, uwodniony chlorosiarczan potasu i magnezu KMgCl[SO4] · 2,66H2O; krystalizuje w układzie jednoskośnym; przezroczysty, bezbarwny, szarawy, żółtawy lub fioletowy; składnik soli potasowo-magnezowych; surowiec przemysłu chem.; niekiedy używany jako źródło rubidu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowDOKUMENT PIERWOTNY, dokument w postaci nadanej lub przewidzianej przez autora (np. książka, mapa, film, program komputerowy). Stanowi podstawą do sporządzenia dokumentu pochodnego lub dokumentu wtórnego.

Promocje