Haslo: kainit

kainit [gr. kainós ‘nowy’], minerał, uwodniony chlorosiarczan potasu i magnezu KMgCl[SO4] · 2,66H2O; krystalizuje w układzie jednoskośnym; przezroczysty, bezbarwny, szarawy, żółtawy lub fioletowy; składnik soli potasowo-magnezowych; surowiec przemysłu chem.; niekiedy używany jako źródło rubidu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU, mass media, środki komunikowania masowego, środki masowej informacji i propagandy, urządzenia i instytucje służące do przekazywania treści adresowanych do licznych grup odbiorców. Cechy charakterystyczne: zasięg co najmniej ponadregionalny (lepiej ogólnokrajowy lub zmierzający do globalnego) możliwy do osiągnięcia dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii; publiczny, dostosowany do masowego odbiorcy charakter przekazywanych treści.

Promocje